Köp Fentanyl Patches Online

$150.00$540.00

Avtryck: N/A

Form/färg: N/A

Tillverkare: Sandoz Pharmaceutical Co., Mylan & PriCara

Leveranstid:
USA: 4 till 24 timmar
Kanada: 1 till 2 dagar
Internationell leverans: 3 till 4 dagar

För att behandla din måttliga och svåra smärta.

Clear

Description

            Köp Fentanyl Patches Online

För det första kan patienter köpa Fentanyl -plåster online, Fentanyl -plåster kan redan förskrivas på läkemedelsfördelningssystemet för kronisk allvarlig cancersmärta. Listan har ändrats från augusti 2006 till att inkludera kronisk smärta utan cancer. Listning godkändes på en kostnadsminimeringsbasis, det vill säga transdermal fentanyl var inte mindre effektiv än oral morfin med fördröjd frisättning och för liknande kostnader. Den rådgivande kommittén för läkemedelsfördelar rekommenderade att transdermal fentanyl inte skulle initieras hos opioidnaiva patienter med icke-cancer smärta, på grund av en hög risk för biverkningar.

                  Köp Fentanyl Patches (DOSERING)

för det andra: Vid första applikationen tar det vanligtvis 24–72 timmar för serumkoncentrationerna av fentanyl att nå en topp, så det är kanske inte förrän den andra plåstret har applicerats att en steady-state-koncentration uppnås. Genombrottssmärta kan krävas inledningsvis. Avvänja andra smärtstillande medel långsamt efter den första plåstret

Fentanylmatrisplåster finns i flera doser uttryckta som antalet mikrogram som levereras per timme – 12, 25, 50, 75 och 100 mikrogram per timme. De äldre behållarplåsterna märktes enligt mängden fentanyl i plåstret (2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg); emellertid, eftersom matrisplåsterna innehåller mer fentanyl för att uppnå samma timdos, används tillförselhastighet snarare än totalt innehåll nu för att undvika förvirring.

Om det behövs titreras dosen med 12 eller 25 mikrogram per timme lappar med 72 timmars intervall (inte mindre) .8 Uppskatta behov från doser av genombrottssmärta som krävs under flera dagar, men uteslut den första plåstret från denna bedömning

BIEFFEKTER

Därefter De möjliga biverkningarna av DURAGESIC;

förstoppning, illamående, sömnighet, kräkningar, trötthet, huvudvärk, yrsel, buksmärtor, klåda, rodnad eller utslag där plåstret appliceras. Ring din vårdgivare om du har något av dessa symtom och de är allvarliga.

  • Lätt till måttligt Nedsatt lever- och njurfunktion: Inled behandling med hälften av den vanliga startdosen, titrera långsamt och övervaka tecken på depression i luftvägarna och centrala nervsystemet.

Avbryt inte plötsligt Duragesic hos en fysiskt beroende patient

KONTRAINDIKATIONER

  • Dödsfall har inträffat med användning av fentanylplåster hos opioidnaiva patienter. Använd inte till opioidnaiva patienter med icke-cancervärk och överväg förhållandet mellan fördelar och skada innan du ordinerar cancer.
  • Äldre patienter, där det finns minskat clearance och en förlängd halveringstid, kan vara mer känsliga för effekterna av fentanyl.
  • Klipp eller dela inte plåster.
  • Var medveten om att ökad kroppsvärme (t.ex. feber, fuktigt klimat) och direkt värme (t.ex. från elektriska filtar, bastur) kan öka absorptionshastigheten.

Bästa stället att få Fentanyl Patches Online utan recept lagligt.

Sammanfattningsvis, på healthcreen Pharmacy, det bästa stället att köpa Fentanyl Patches utan recept, kan du säkert och säkert beställa Fentanyl Patches online utan recept. Förpackningen är säker och frakten är 100% diskret och leveransen är mycket snabb. Klicka här för att beställa nu. Vi levererar med olika expresspostleveranstjänster som DHL, FedEx

Additional information

quantity

1 Cartoon 100 Mcg/h – $200,, 1 Cartoon 75 Mcg/h – $150,, 2 Cartoons 100 Mcg/h – $350,, 2 Cartoons 75 Mcg/h – $250,, 3 Cartoons 100 Mcg/h – $450, 3 Cartoons 75 Mcg/h – $360

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Fentanyl Patches Online”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Select your currency
USD United States (US) dollar
EUR Euro
Open chat